LEK

Lek er grunnlaget for all læring i barnehagen. Det er gjennom leken at barna lærer sosial kompetanse, opplever mestring og utvikler seg. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel i barnehagen.

I Sveberg Barnehage har leken en fremtredende plass i barnas hverdag. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Vi ser på leken som en grunnleggende læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

 

Personalet i Sveberg Barnehage skal:

  • Gjennom veiledning og praksisfortellinger reflektere over seg selv og egen væremåte. På den måten får vi bevisste voksne som vet og kan, og vil møte barn på en måte som gjør de i stand til å mestre livet og utvikle seg positivt.
  • Ha et særlig ansvar for å sørge for at barn får delta i lek og på den måten får viktige samspillerfaringer med andre barn.       
  • Bidra til at humor og glede blir viktige kjennetegn ved barnas tilstedeværelse i barnehagen.     
  • Støtte opp om leken
  • Være sensitiv og absolutt ikke forstyrre leken.
  • Gi plass til leken og være lekende voksne.  
  • Veilede barna mens de lærer seg lek og lekekoder.
  • Skape et trygt og spennende miljø som innbyr og oppfordrer til lek.
  • Ta barn og foreldre på alvor.