Maurstua

(4-6år) Maurstua er barnehagens friluftsavdeling. Vi legger stor vekt på hverdagsaktiviteter som er spennende, utfordrende og rik på opplevelser.Vi har fokus på å gi barna utfordringer og mestringsfølelse i naturen. Barna skal gjennom varierte opplevelser bli trygg på seg selv, de andre barna, oss voksne og ikke minst naturen. På tur får barna oppleve naturen og de endringene som skjer i forhold til vær og årstid. Barna blir kjent med barnehagens nærmiljø, og mulighetene som ligger i ulike naturområder.

Barnehagens friluftsavdeling:

Maurstua er barnehagens friluftsavdeling. Maurstuegruppa består av 12 barn fra Linerla, og gruppesammensetningen endres hver 14. dag. Denne rulleringen gir barna muligheten til å innta nye roller i barnegruppen og skape nye lekegrupper.

 

Grillhytta- «Maurstua» :

Vi har base i barnehagens grillhytte, her kan vi ha frokost, lek og tilrettelagte aktiviteter. Inne i grillhytta har vi en vedovn/ bakerovn som gir god varme på vinterstid og gir oss muligheten til å koke/ steke mat. Grillhytta er møblert med bord og stoler som er tilpasset barna, og leker/aktiviteter byttes ut i forhold til barnegruppen og tema for perioden. Oppholdstid her inne varierer, og vi tar ofte med oss frokosten ut til bålplassen.

 

Barnehagens nærmiljø:

 Noen meter inn i skogen ved barnehagen har vi en gamme med vedovn, den er fin å bruke på vinterstid og området rundt innbyr til mange ulike typer lek og aktiviteter. Ved Stavsjøen benytter vi ofte gapahuken til lunsj og fruktmåltid, her har vi også kanoer som vi bruker mye i løpet av sommeren. Vi har lavvo og flere mindre telt, som vi tar med på tur ved behov. Maurstua drar på tur til mange ulike mål i løpet av et år. Vi varierer turmål ut i fra barnegruppens forutsetninger og ønsker, årstid/vær og tema for perioden. Noen av turplassene vi benytter er: Midtsandtangen, Kindsethtjønna, Stavsjøen, Stamtjønna og Navnetreet.

 

 

Hverdagsaktiviteter:

Vi legger stor vekt på hverdagsaktiviteter som er spennende, utfordrende og rik på opplevelser. Vi har fokus på å gi barna utfordringer og mestringsfølelse i naturen. Barna skal gjennom varierte opplevelser bli trygg på seg selv, de andre barna, oss voksne og ikke minst naturen. På tur får barna oppleve naturen og de endringene som skjer i forhold til vær og årstid. Barna blir kjent med barnehagens nærmiljø, og mulighetene som ligger i ulike naturområder. Trafikksikkerhet og miljøvern er to tema som vi på Maurstua jobber mye med. Vi ferdes mye i nærmiljøet langs vei, og det er viktig at barna vet hvordan man skal forholde seg i trafikken. I forhold til miljøvern har vi fokus på å ta vare på naturen rundt oss og at vi som gruppe utøver sporløs ferdsel.