NATUR

I Sveberg barnehage har vi en spesiell lidenskap for natur og friluftsliv, i vår barnehage skal barna bli trygge i naturen og oppleve glede ved å drive friluftsliv. Vi skal være mye ute og på turer i skog og mark, og som Rammeplan for barnehagen (2017) sier skal vi gi barna gode opplevelser med friluftsliv året rundt. Vår satsning på natur og friluftsliv mener vi er en viktig faktor for å kunne tilby et variert og godt barnehagetilbud. Satsningsområdet er felles for hele barnehagen og opplegget varierer ut i fra barnegruppens/enkeltbarnets forutsetninger og behov.

Naturen gir barna varierte utfordringer til, og erfaringer med å bruke kroppen sin. Dette gir positiv effekt på både fysisk og psykisk helse. Sammen med andre barn og voksne bruker barna sansene og kroppen sin til å utvikle seg sosialt, motorisk og emosjonelt.

Å leke i naturen, tilfører leken en annen dimensjon enn inne, gjennom sterke sanseinntrykk og næring til fantasien fra omgivelsene. Når vi er på tur i skogen finner barna mange spennende rom for leken, ett grantre med sjegglav hengende kan bli ett hus til trollet eller ett fint skjermet rom for samtaler barn-barn/ barn-voksen.

  • Vi skal lære barna å ta vare på naturen, og legge til rette for gode opplevelser der.
  • Alle skal gå på tur minst en gang i uka.
  • Vi skal bruke barnehagens nærområde aktivt til turer gjennom hele året.
  • Vi følger med på forandringene i naturen, og har aktiviteter knyttet til årstidene.
  • Vi skal lære om samspillet mellom natur og mennesker
  • Vi skal gi barna positive opplevelser ved å ferdes i naturen

"Ekte natur gjør noe med barnet og mennesket som er vanskelig å måle, men som er likevel kan se, observere og føle!." (Loftsnes)