Sveberg Barnehage SA

ÅPNINGSTIDER 06.45-17.00

Sveberg Barnehage SA er et samvirkeforetak som ligger i Malvik kommune. Foreldrene er eiere og drivere av barnehagen gjennom et styre som er valgt av generalforsamlingen. Alle medlemmer av barnehagen går inn med en andel på kr. 4000,- som tilbakeføres ved utmelding.

Barnehagen ble åpnet i oktober 2003.Barnehagens nærmiljø byr på rike muligheter for allsidige naturopplevelser. Vi kan plukke bær, fiske og klatre like utenfor barnehagen, eller kose oss med mat fra bålet i egen gamme. Barnehagen disponerer idrettshallen ved Sveberg skole hver mandag og torsdag. Den flotte kunstgressbanen og lekeplassen til skolen bruker vi aktivt til lek og fysisk utfoldelse. I barnehagen møter barn og foreldre en kompetent personalgruppe.

Barnehagen har åpningstid mellom 06:45 og 17:00. Vi har tilsammen 60 plasser: 12 på Kongla, 18 på Bjørka og 30 på Linerla. Barnehagen har et bevisst forhold til kosthold med fokus på å ha et rikt tilbud av frukt og grønt, samt 1 varmtmåltid i løpet av uka. Gjennom måltider og matlaging får barna utvikle matglede og innsikt i veien fra mat til måltid. Flere ganger i året arrangerer vi "Superdag". Da kan hele familien spise hos oss mot en liten kompensasjon. For midlene vi får inn, investerer vi i utstyr som kommer barna tilgode. Bl.a. lavvo og datautstyr.

Vår visjon “en opplevelsesrik hverdag” skal gjenspeile alt vi gjør i hverdagen. Her har vi voksne som elsker å være ute på tur, noe som smitter over på barna. I naturen og nærmiljøet finner vi gode arena for unike opplevelser. Vi ønsker å være til inspirasjon for foreldre og barn slik de er til inspirasjon for oss. Gjennom et nært og godt samarbeid med foreldrene vil vi legge til rette for utvikling av det spesielle og individuelle hos det enkelte barnet i trygge og allsidige omgivelser.

Sveberg barnehage skal være en sosial og trygg læringsarena for alle barn og voksne!