Linerla

Linerla er ei avdeling for barn i alderen 4-6 år fordelt på tilsammen 33 plasser. Vi har et tett samarbeid med de andre avdelingene på barnehagen, spesielt Maurstua - som er vår rullerende utegruppe med 13 barn fra Linerla. Vi er en aktiv gjeng som har mye fokus på natur- og friluftsliv. Hverdagen vår skal preges av barns medvirkning og vi skal legge til rette for gode vennskap, lek og opplevelser.

Fysisk miljø

Vi har store, lyse lokaler som gir barna mulighet for variert og utforskende leik. Store vinduer gir naturlig lys, og utsikt mot Trondheimsfjorden fra avd. Linerla. Vi har
grupperom hvor vi kan holde på med skjermet aktivitet samt et felles kjøkken
med klatrevegg, scene, musikk og matlaging. Her møtes alle til felles frokost
(ikke Maurstua).

Vi har nå lagt om strukturen til aldersinndelte avdelinger for å oppnå en mer forutsigbar og tilrettelagt hverdag med trygge rammer. Vi legger samtidig vekt på samarbeid mellom avdelingene slik at vi kan sikre oss at alle barna kan møte allsidig kompetanse og muligheter til vennskapsknytting på tvers av avdelingene.

Flere ganger i løpet av en uke deler vi oss i ulike små grupper; turgrupper, språkgrupper, aktivitetsgrupper, disse gruppene deles inn etter alder og barnas ulike behov. Arbeidet i små grupper gir barna trygghet, og vi sikrer at alle blir sett og hørt.

Mål:

Med utgangspunkt i våre satsningsområder ved Sveberg barnehage ønsker vi å fokusere på:

  • Å gi barna et variert aktivitetstilbud tilpasset deres evner og modenhet.
  • Å gi barna trygghet ved voksnes nærvær og fokus på å styrke barns sosiale kompetanse
  • Å gi barna opplevelser, sansestimulering og fysiske utfordringer gjennom turer i vårt
    nærmiljø.
  • Å legge til rette for et stimulerende språkmiljø