Bjørka

Bjørka er ei avdeling for 18 barn i alderen 2-4 år. Vi tilbyr faste definerte rammer og rutiner gjennom dagen og uka, men legger også stor vekt på å legge til rette for at barns medvirkning skal få en stor plass i hverdagen vår. Barna skal oppleve at deres ønsker og behov blir tatt på alvor.

I Sveberg Barnehage har vi aldersinndelte avdelinger for å oppnå en mer forutsigbar og tilrettelagt hverdag med trygge rammer. Vi legger samtidig vekt på samarbeid mellom avdelingene slik at vi kan sikre oss at alle barna kan møte allsidig kompetanse og muligheter til vennskapsknytting på tvers av avdelingene.

Flere ganger i løpet av en uken deler vi oss i ulike små grupper; turgrupper, språkgrupper,
aktivitetsgrupper o.l. Disse gruppene deles inn etter alder og barnas ulike behov.
Arbeidet i små grupper gir barna trygghet, og vi sikrer at alle blir sett og hørt.

 

Fysisk miljø

Vi har store, lyse lokaler som gir barna mulighet for variert og utforskende leik. Store vinduer gir naturlig lys, og utsikt mot uteområdet vårt. Vi har grupperom hvor vi kan holde på med skjermet aktivitet samt et felles kjøkken med klatrevegg, scene, musikk og matlaging. Her møtes alle til felles frokost hver morgen.

Uteområdet vårt byr på ulike utfordringer og opplevelser for alle aldre. I tillegg utnytter vi de mange mulighetene vi har i vårt nærmiljø til turopplevelser og utforsking av naturen. Vi ønsker å legge til rette for at barna skal bli kjente og trygge i nærmiljøet, og få kjennskap til hvilke muligheter som finnes i naturen så vel som lekeplasser, fotballbaner, skole etc.

 

Mål:

Med utgangspunkt i våre satsningsområder ved Sveberg barnehage ønsker vi å fokusere på:

  • Å gi barna et variert aktivitetstilbud tilpasset deres evner og modenhet
  • Å gi barna trygghet ved voksnes nærvær og fokus på å styrke barns sosiale kompetanse
  • Å gi barna opplevelser, sansestimulering og fysiske utfordringer gjennom turer i vårt nærmiljø
  • Å legge til rette for et stimulerende språkmiljø

 

 

.