Besøk på brannstasjonen

Det var en stor opplevelse å få besøke brannstasjonen i dag! Vi fikk prøvesitte i brannbilen, testet utstyr/klær og fikk leke brannmenn i noen timer. Etter håndsopprekkinga etterpå ser det ut til at over halvparten vil bli brannmenn/damer når de blir stor..

 

 

 

Det var spennende og se på alt utstyret som var i bilen.

 

 

Det ble ganske høy lyd da de satte på sirenene!