FNs barnekonvensjon

I forbindelse med FN-dagen 24. oktober hadde Klubben i dag samling om FNs barnekonvensjon.

Det ble ei fin samlingsstund hvor vi gikk gjennom ulike punkter i barnekonvensjonen. Vi reflekterte rundt hva den har å si for alle barn i verden, og også for vår del her i Norge. Selv om vi bor i et land hvor det er trygt og godt, er det også barn rundt oss som kanskje ikke har det så bra.

Vi snakket litt om hvordan dette også har betydning i barnehagen vår, hvor barna mente at de fikk si sin mening og at de opplevde rettferdighet.

Det var rart å tenke på hvordan barn i andre land har det, når det er en selvfølge for oss å ha både rent vann og nok mat hver dag.

Noen av barna fortalte også at de hadde hatt besøk av bøssebærere sist søndag, og at dette var en fin måte å hjelpe de som trenger det på.

 

FNs BARNEKONVENSJON
Dette lærte vi at FN jobber for:

•Alle barn skal kunne spise seg mette, og kunne drikke rent vann.
•Alle barn har rett til et sted å bo
•Alle barn har rett til hjelp når de er syke
•Alle barn som trenger det har rett til ekstra hjelp
•Alle barn har rett til å leke
•Alle barn har rett til hvile
•Alle barn har rett til å bestemme over sin egen kropp
•Alle barn har rett til et navn
•Alle barn har rett til å si sin mening, og bli tatt på alvor
•Alle barn har rett til skole og utdanning
•Alle barn har rett til å føle seg trygge
•Alle barn har like rettigheter