BRUK AV BIBLIOTEKET PÅ SVEBERG SKOLE

Barnehagen får bruke biblioteket på skolen hver dag fra kl. 09-10. Vi er svært glade for å få benytte dette tilbudet. Vi finner svært interessante bøker og låner med oss bøker når vi jobber med spesielle tema. Høytlesning står i fokus når vi er på biblioteket.