KUNSTPERIODEN ER I GANG

Alle avdelingene har kommet godt i gang med kunstperioden. Vi har opprettet en egen "kunstgruppe" som har utarbeidet målformuleringer og planer, samt at personalgruppen har jobbet med temaet på personalmøter. Dette blir en spennende tid med mange gode prosjekter som blir styrt av barns spontanitet.

Inne på Linerla har vi fått laget vårt eget kunstrom som gir inspirasjon til både barn og voksne. Her er det fritt frem for alle!