FØRSTEHJELPSKURS

Personalet gjennomførte et 3-timers førstehjelpskurs 12.06. Bedriftshelsetjenesten sto for kurset.