LIVREDNINGSKURS

I dag gjennomførte 8 ansatte førstehjelpskurs etterfulgt av en praktisk livredningsprøve. Alle fikk bestått på testen. I tillegg skal hele personalgruppen gjennomføre førstehjelpskurs i starten på juni.