Klubben

De eldste barna i barnehagen danner en egen "klubb" gjennom hele året. Våre overordnede mål for klubben er læring gjennom praksis, lek og opplevelser, - med nære voksne som støttespillere. Barn og foreldre skal også oppleve samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

HER finner du plan for Klubben 2017/2018