Betalingssatser gjeldende fra 01.01.19

Sveberg Barnehage følger lovens krav om makspris. Denne er pr. 01.01.19 kr. 2 990,- for helplass. Kost på kr. 450,- for helplass kommer i tillegg. Det gis søskenmoderasjon.