Betalingssatser gjeldende fra 01.01.17

Sveberg Barnehage følger lovens krav om makspris. Denne er pr. 01.01.17 kr. 2730,- for helplass. Kost på kr. 450,- for helplass kommer i tillegg. Det gis søskenmoderasjon.