Grønne tanker-glade barn

Ingen følelser er forbudt i Sveberg barnehage

For å ha det bra som hovedperson i eget liv, hjelper det å ha gode holdninger. Å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt fremmer trivsel, læring og helse. Samtalene et barn har med seg selv og andre, kan stimuleres og adresseres direkte. Barn kan øve på å gi støtte og trøst når livet er vanskelig eller skummelt, og på å snakke vennlig til seg selv og andre. Måten barn lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlaget for hvordan man som voksen forholder seg til følelser. Å utvikle språk for følelser gjør det lettere for barna å formidle om sin indre tilstand til andre og å forstå og regulere sine følelser (Tetzchner, 2012).

Sveberg barnehage ble våren 2015 valgt ut til å være pilotbarnehage i forbindelse med prosjektet «Psykologisk førstehjelp». Grønne tanker – glade barn er et psykopedagogisk materiell som har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Materiellet brukes som en metode for å hjelpe barna med å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Ved å lære barna hvordan tanker og følelser henger sammen, er idéen bak tiltaket at barna hjelpes til å forstå og akseptere både egne og andres følelser og tanker. På denne måten kan tiltaket hjelpe barna til å regulere egne følelser samt å fremme empati og prososial atferd. Alt dette skal bidra til å skape en god hverdag i barnehagen for både barn og voksne .Materiellet er fra høsten 2015 blitt brukt i samlingsstunder, samtaler, lesestunder og i lek med barna, gruppevis og én-til-én. Personalet har fått veiledning fra barne- og familietjenesten i dette arbeidet.

 

Link til nettressurs for prosjektet: Salaby - Grønne tanker, glade barn.