Sammen for framtidas barnehage NEA

Dette er et utviklingsarbeid som involverer hele personalgruppen og som foregår i den enkelte barnehage. Personalet vil i perioden øke kunnskapene og ferdighetene sine innenfor områdene “et godt språklig miljø for alle” og “Pedagogisk ledelse”. Når utviklingsarbeidet er avsluttet skal det være en del av det daglige pedagogiske arbeidet. Prosjektplanen for Sveberg barnehage blir lagt ut på hjemmesiden.