Ebarnehage

Barnehagen bruker et kvalitetssikringssystem og kommunikasjonssystem som heter "Ebarnehage". Dette er et godt hjelpemiddel for ansatte og foresatte. Planeleeing og dokumentasjon foregår hovedssaklig gjennom dette vertøyet. Viktige beskjeder sendes også ut via eBarnehage. Alle foreldre får tilgang til en egen sikker foreldreportal, der de har tilgang på ukeplan, bilder, ukesrapporter, meldinger mm.

Klikk her for å komme til ebarnehage  https://ebarnehage.no/