Vanneksperimentering

"Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover" (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 52)

Gjennom eksperimentering og lek har vi på Kongla og Bjørka i dag sett, lært og erfart at ulike ting synker og flyter. Vi lagde oss hypoteser som vi testet ut, brukte farger og olje i vannet - og barna fikk bruke sansene sine til å erfare og oppleve gjennom leken.