Tur til Rockheim

I forbindelse med oppstart av et nytt og spennende musikkprosjekt dro Klubben på besøk til Rockheim for å hente inspirasjon og kunnskap.

Vi har nå startet opp et nytt og spennende MUSIKK-prosjekt på Klubben. Gjennom musikken kan vi uttrykke følelser og tanker. Vi finner felles glede, opplevelser, samarbeid, språkutvikling og mye mer i et slikt prosjekt. Musikk er samlende! Vi har ambisjoner om å se på ulike sjangere innen musikk, og la barna komme med sine ideer og medvirke til veien videre i prosjektet. For å finne inspirasjon, oppleve fellsskap og glede, reiste vi torsdag 18.01 inn til byen og besøkte Rockheim.

 Sang og dans til Knutsen og Ludvigsen.

På Rockheim ble vi tatt godt imot av en meget dyktig og inspirerende guide. Han tok oss med til ulike tidsepoker i musikkhistorien og vi fikk oppleve, lære, danse og trylle. Det ble et meget inspirerende besøk og vi opplever at turen har vært til stor glede for hele gruppa. Nå har vi fått mange tips og ideer som vi ønsker å bruke i musikkprosjektet vårt. Vi gleder oss til fortsettelsen!