Naturvakter

Ugla som bor i treet i skogen like ved barnehagen vår passer på naturen og at de som bruker den er flinke til å ta vare på den. Nå begynner ugla å bli gammel, og denne uka fikk vi brev fra henne om at hun trengte hjelp.

Først kan vi fortelle om årsaken til at Ugla har plaster i panna:

En dag Ugla skulle stupe ned mot bakken for å fange en mus skjærte hun seg på et glasskår som lå på stien. Dessverre var det noen mennesker som hadde vært der på tur og ikke hadde ryddet opp etter seg. Derfor fikk Ugla et stort kutt i panna - og mått få plaster på.

Ugla begynner som sagt å bli ganske gammel nå, så mandag fikk 5-åringene på Linerla et brev fra henne med bønn om hjelp. Dette var barna veldig ivrige på å hjelpe til med. Gjennom uka fikk vi ulike oppdrag som vi måtte utføre. Vi lærte mye om allemannsretten, hva det er, hva den går ut på - og hvilket ansvar vi som mennesker har for å ta vare på naturen.

"Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen." (Rammeplan 2017, s. 52)

Naturen har mye å by på, og vi har alle rett til å bruke den - men vi må ta vare på den! Vi lærte at vi ikke skal knekke kvister fra levende trær, men vi kan i stede bruke kvistene som ligger på bakken. Hvis vi ikke rydder opp søppel etter oss kan dyr spise det og bli syke og dårlige. Vi kan lytte til fugler og dyr i skogen, men vi må ikke skremme dem -da kan de bli redde, og barna til de ulike dyrene kan komme bort fra foreldrene sine.

Barna har vært ivrige gjennom alle de ulike oppdragene, og de har tatt med seg det de har lært gjennom hele uka. Nå er det de som passer på! De plukker opp søppel de finner i naturen, og de er blitt flinke og påpasselige med å rydde opp etter både seg selv - og å hjelpe og påminne de andre.

Ugla har i dag erklært 5-åringene på Linerla til ekte Naturvakter!