Vi drar på liksom-tur

Å leke at vi drar på tur er en spennende lek. Hvor bærer turen hen og hva møter vi der? - Men først må vi kle på oss, og det greier vi helt selv! Vi har nemmelig øvd masse på dette på Kongla. Og vi lærer så mye både om begreper og hvordan vi kan "klare det sjøl".

Som en del av NEA-regionens felles satsningsområde "Et godt språkmiljø for alle" har vi på Kongla valgt å rette et ekstra fokus på garderobesituasjonene. Gjennom praksis og refleksjoner ønsker vi å se på hvordan vi kan bruke garderobesituasjonene til å stimulere barns begrepsforståelse.

Vi bruker aktivt praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjoner i avdelingsmøtene, og ønsker å bli mer bevisst vår egen rolle ovenfor barna. Hvordan bruker vi språket i disse situasjonene? Hvordan kan vi være veiledere som støtter barna i utviklinga av både selvstendighet og begrepsforståelse?

Vi ser at det er viktig å være tett på, sette ord på og motivere barna. Av erfaring ser vi også at det er viktig å dele oss i mindre grupper, slik at oppfølginga av hvert enkelt barn blir tettere. Barna har ulike utfordringer og det er viktig at vi møter hver enkelt på det nivået de er.

Som en naturlig del av dette fokuset trener vi også på selvstendighet. Vi voksne ønsker å være støttende veiledere som motiverer barna til å prøve selv.

Det kan være en stor nok utfordring å få til å kle på seg buffen selv. Hele buffenover hodet for å komme rundt halsen, - der den skal være. Med en voksen tett på som gir veiledning og motiverer kan barnet både lære ulike begreper som substantiver, preposisjoner, rekkefølge og ikke minst oppleve mestringsglede!

Barnehagehverdagen gir mange rom for å trene på selvstendighet og begrepslæring. Vi har både på- og avklednings-situasjoner når vi skal ha/har hatt utelek, og vi leker også ofte at vi "går på tur". Dette er en populær lek, og en fin mulighet for å trene på å kle på seg selv. Dette er ofte lek i små grupper, og de voksne får større nærhet til barna og kan veilede hvert enkelt barn.

Det kan bli mange lag med klær når vi bruker både utkledningsklær og egne klær i lek. Når vi skal på tur har vi lært at nå når det er kaldt ute er det viktig å ha på gode og varme klær, som f.eks. en fleecejakke. Glidelåsen kan være litt vanskelig i starten, men med litt veiledning og hjelp kan barnet også oppleve mestring her. Det å dra igjen glidelåsen er også en god utfordring for finmotorikken.