Samefolkets dag

I uke 5 har vi hatt et ekstra fokus på samisk kultur og blitt bedre kjent med samene som Norges urbefolkning og deres kultur og hverdagsliv.

Samenes nasjonaldag feires hvert år den 6. februar. I den sammenheng har vi gjennom hele uka hatt dette som tema i samlingsstunder, aktiviteter osv. Vi har lært mer om hvem samene er, hva som inngår i deres kultur og lært mer om deres hverdagsliv. Vi har sett på klær og utstyr de bruker, lest barnebøker med samiske barnefortellinger, sett på bilder, hørt på sang - og joik og mye mer. Hele uka ble avsluttet med markering av Samefolkets dag på fredagen. Da fikk vi servert tørket reinsdyrkjøtt og Gahkko. Nam, - det var godt!

I Rammeplanen står det at barnehagen er pålagt å bidra til at barna blir bedre kjent med samene som Norges urbefolkning, den samiske kulturen og deres hverdagsliv.

Barna har vist stor interesse, og med bidrag og inspirasjon fra foreldre og andre har vi lært mer om den samiske kulturen. Vi takker alle for ei fin uke, og for engasjement og bidrag!