Søknadsfrist barnehageplass 1. mars

Sveberg Barnehage SA har samordnet opptak med Malvik kommune. Søknadsfristen for opptaket 2016 er 1. mars. For mer informasjon om samordnet opptak og søknadsskjema se Malvik kommune sin hjemmeside . Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.