Klubben på BRO-samling

I dag har klubben vært på BRO-samling på Midtsandtangen. Vi gikk sammen med 1.-trinn på Sveberg Skole og skolestarterne på Vidhaugen Barnehage ned, og der møtte vi skolestarterne fra Solstrand Barnehage. Det ble en fin dag hvor vi hadde ulike aktiviteter knyttet opp mot språk, og det var stor stas å se igjen gamle kjente som var begynt på skolen - og knytte nye vennskap med barna fra de andre barnehagene.