Spennede oppstarts-uke for Maurstua etter sommerferien

Vi har plukket og spist masse blåbær, møtt Stokkender ved Stavsjøen, begravet en død fugl og besteget et stort fjell av pukk og stein!