Oppdagelsesferd

Oppdagelsesferd i skogen er spennende!

Plutselig kom vi til en demning! Hva sjuler seg på den andre sida? Vi må klatre over og se! 

Oi, se! En hval i dammen!!