PILOTBARNEHAGE

Sveberg barnehage har siden januar vært pilotbarnehage i forbindelse med prosjektet "psykologisk førstehjelp"- "Grønne tanker - glade barn". Alle barn født i 2009 har vært med på tilsammen 18 samlinger. Vi har evaluert prosjektet og prosjektgruppen ønsker å involvere alle avdelingen på barnehagen fra høsten 2015.