ROTPLASSEN

Hærlig turvær og mye å undre seg over. Bjørka var på tur oppe på Rotplassen. Innsektene har kommer frem og de må studeres nøye. Hvor mange føtter? To kropper? Det er mange spørsmål å undre seg over.