Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag ble i dag feira og markert i barnehagen.

I dag er samenes nasjonaldag, og den har vi markert og feira også her i Sveberg Barnehage.

Dagen starta med god stemning under frokosten, hvor framvisning med bilder og musikk sto og gikk på kjøkkenet. Dette skapte stor interesse hos barna, som viste nysgjerrighet og glede over å få høre mer om Norges urbefolkning.

I Rammeplanen står det at "...barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv". Samenes nasjonaldag er et godt utgangspunkt for å lære mer om den samiske kulturen. Vi har i dag gjennom samlingsstunder, fortellinger, bilder og sang blitt bedre kjent med samene i Norge. Vi har sett nærmere på samiske klestradisjoner, det samiske flagget, naturens betydning i samisk tradisjon, samisk sang og joik. Til lunsj fikk vi servert jegergryte med reinsdyrkjøtt som ble laga på bålet ute i barnehagen.