KLUBBEN PÅ SKØYTETUR

Nydelig dag på Kinsethtjønna.