IKT som verktøy i barnehagen

Kongla er i gang med sitt prosjekt om "dyr", og vi bruker ulike verktøy for å lære mer om dyr og dyrelyder.

Rammeplanen sier at "Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m." (s. 41).

I vårt arbeid med prosjektet "dyr" bruker vi ulike verktøy for å lære mer om dette temaet. Det finnes uendelig mange muligheter og verktøy tilgjengelige, og både sanger og bøker er veldig populært hos barna på Kongla. I forrige uke brukte vi også datamaskina for å lære mer om de ulike dyrene. Dette var veldig spennende! Vi pekte, sang, og herma. Mye læring og moro!

Rammeplanen sier også at digital kompetanse skal stå sentralt i opplæringen på alle nivåer, og at det norske utdanningssystemet skal utnytte IKT i undervisning og læring.