KANOVELT

I forbindelse med HMS-uka gjennomførte 8 ansatte kanovelt med kameratredning på Stavsjøen. Det ble noen lærerike timer der vi fikk drøftet viktige elementer i forhold til bruk av kanoene. Nyttige erfaringer med god veiledning fra instruktør.