Felles aktivitet på uteområdet

De voksne og barna i Sveberg barnehage får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap. På fredag ble det tilrettelagt for malingsaktivitet ute. Barna brukte malingskoster, svamper og bare hendene i prosessen. Vi malte på forskjellig underlag; trær, lerret, stoff, steiner og en sykkel. Vi hadde gode samtaler underveis og til slutt lagde vi en fortelling ut fra det barna fortalte. Fortellingen inneholdt barna navn og deres maleri.