KARNEVAL

Felles karneval for hele barnehagen ble en stor suksess. Samling med sanger og presentasjon av alle barn og voksne var morsomt. Barna fikk danset, lekt stolleken og lagd seg masker. Hamburger og saft sto på menyen. I uteleken fikk vi prøvd oss på fiskedammen og vært med på et svært spennende ballongslipp.

Hei alle sammen og velkommen hit i dag

Hei alle sammen og velkommen hit i dag
Synger du sammen med meg, blir jeg veldig glad
Tralla-la-la-la-la – Tralla-la


Hei alle ........... og velkommen hit i dag
Klapper du sammen med meg blir jeg veldig glad
Tralla-la………..