ISKUNST

Barna har blitt svært oppmerksomme på isstrukturene. I dag var det strå med is og "isluftbobbler" som fikk mye av vår oppmerksomhet.