Fotografering

Barna har fotografert iskunsten vår. Gode prosesser og flotte resultat!