HMS i fokus

4. september hadde personalet i barnehagen personalmøte med fokus på brannsikkerhet og livredning. Alle avdelingene har gått igjennom og blitt godt kjent med sine handlingsplaner. Praktiske øvelser i brannsluking og kanovelt med livredning ble også gjennomført. Kvelden ble avsluttet med grilling på Stavsjøen.