HØSTPROSJEKTET ER IGANG

Høsten er like rundt hjørnet og alle avdelingene har startet høstprosjeket på sitt vis. Dette vil komme tydlig fram i planer og ukesskriv.