Kurs i tilknytsningsfremmede relasjon i barnehagen

Kristin, Frode og Siv har vært på kurs gjennom RKBU Midt-Norge. Kursets hovedfokus var tilknytningsfremmende relasjoner i barnehagen. Her var temaene: -Tilknytning i barnehagene -Observasjon barnehage -Emosjonell tilgjengelighet Disse temaene vil vi i tiden fremover arbeidet med i personalegruppen.