INGEN ISKRYSTALLER ER LIKE

Klubbarna har funnet ut at ingen iskrystaller er like.