Innsamlet beløp fra Sveberg Barnehage til TV-aksjonen

I år ble det i Sveberg Barnehage samlet inn kr. 8 900,- som går til årets TV-aksjon for Kirkens Bymisjonsarbeid for et mer inkluderende samfunn. Vi benytter anledningen til å takke for alle bidrag!