HMS-UKE

Uke 38 har vært HMS-uke i barnehagen, med ekstra fokus på brannsikkerhet, førstehjelp og trafikksikkerhet.

Gjennom aktivitet og lek har vi denne uka lært mer om hva vi kan gjøre for å unngå brann, og evt. hva vi må gjøre dersom en brann skulle oppstå. Vi har også hatt litt færstehjelp, med fokus på kjente situasjoner som barna møter (eks. småskader som man setter plaster på). De eldste barna har også lært å legge personer i stabilt sideleie og hatt litt om HLR. Trafikksikkerhet har også vært i fokus, og på tur i trafikken har vi denne uka hatt ekstra fokus på hva som er viktig å tenke på for å unngå farlige situasjoner.