I møte med ulike kunstneriske uttrykk

I barnehagen skal barna få møte et mangfold av kunstneriske uttrykksformer. I dag har barna fått prøve seg på brodering ute i solskinnet, - god trening for finmotorikken. Som rammeplanen sier, skal personalet i barnehagen gi barna anledning til å bli kjent med tradisjoner og kunstuttrykk fra fortid og samtid.